Tài Liệu 3

Tài Liệu Tham Khảo cho tập 7 Tôi Làm Báo Người Việt Tài Liệu 3 Vẫn Chị Mỹ Linh Ông Trần Đức Trực “đã nhờ?” chị Mỹ Linh lên tiếng hộ về hai bức hình ông Đỗ Ngọc Yến. Hình như chị học cùng thầy với ông Trực nên going văn gần với nhau. XinContinue reading “Tài Liệu 3”

Tài Liệu 1

Tài Liệu Tham Khảo cho tập 7 Tôi Làm Báo Người Việt Tài Liệu 1 Road Map Đầu năm 2003 tôi đã làm một việc hết sức sai lầm vì dựa trên nhận thức lỗi thời (có thể dùng chữ “ngu ngốc”) của tôi nên đã đề nghị với anh em Người Việt một lộContinue reading “Tài Liệu 1”