Nói chuyện với nhà báo Đỗ Ngọc Yến – 4

Thursday, January 29, 2009 Nói chuyện với nhà báo Đỗ Ngọc Yến – 4 Sử gia Mỹ Việt và cuộc chiến Việt Nam Những tài liệu chính về Cuộc Chiến Việt Nam được lưu trữ tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở 4 kho chính tại Hà Nội, Trung Quốc, Nga vàContinue reading “Nói chuyện với nhà báo Đỗ Ngọc Yến – 4”

Nói chuyện với nhà báo Đỗ Ngọc Yến – 3

Tuesday, January 27, 2009 Nói chuyện với nhà báo Đỗ Ngọc Yến – 3 Sơ lược về Phong Trào Thanh Niên Thập Niên 1960 tại nước ta Hình: Phần lớn hình trong lọat bài này của Trần Đại Lộc & ĐVACuối năm 1999, chúng tôi gồm những anh em từng làm việc chung với anh ĐỗContinue reading “Nói chuyện với nhà báo Đỗ Ngọc Yến – 3”

Nói chuyện với nhà báo Đỗ Ngọc Yến – 2

Wednesday, January 28, 2009 Nói chuyện với nhà báo Đỗ Ngọc Yến – 2 Những Gì Còn Nhớ về Vụ Trần Văn Ơn (1950-1951)  Cuối năm 1999, chúng tôi gồm những anh em từng làm việc chung với anh Đỗ Ngọc Yến dùng lúc nhàn tản để hỏi thăm Anh về một số điều trongContinue reading “Nói chuyện với nhà báo Đỗ Ngọc Yến – 2”

Nói chuyện với nhà báo Đỗ Ngọc Yến – 1

Wednesday, January 28, 2009 Nói chuyện với nhà báo Đỗ Ngọc Yến – 1 Đỗ Ngọc Yến Thuở Thiếu Thời Đỗ Tăng Bí ghi Chỉ trong vòng hơn 20 năm qua, Cộng đồng người Việt Tỵ Nạn đã nhanh chóng hội nhập vào đất nước Hoa Kỳ và hòa nhập dễ dàng với các CộngContinue reading “Nói chuyện với nhà báo Đỗ Ngọc Yến – 1”