món ngon hằng ngày

Cà phê bí tất mỗi ngày đặc quánh, nóng hổi, thơm lừng khắp hẻm.
Xin mời đánh thêm mấy chữ Nguyễn Xuân Nghĩa trong youtube,
đi tìm gải ảo,
thí dụ:

https://www.youtube.com/channel/UCSD2hq5j3dMetzdZ-uAOaVw

Mời thưởng thức thêm ly cà phê đắng:
Ai cai trị thế giới này:

theconspiracyzone.podcastpeople.com/posts/39430

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: