Chợ Trời

Chợ Trời
Cuối tuần, đi Chợ Trời là một cái thú. Nhiều vị nam nhi nghiện đi Chợ Trời. Nơi này, các vị nữ lưu ít lui tới, âu là một chốn đi, về thoải mái. Đi Chợ Trời phải “đi” lần khân, bước chân vô định giữa cảnh “trời ơi”, nhiều khi gặp những kẻ trời ơi, những món hàng trời ơi, đôi khi đụng nhóm bạn trời ơi. Tóm lại, chẳng hại gì mấy giờ lang thang chợ trời, đôi dịp còn thú vị nữa chứ.
Mời quí vị vào Chợ Trời, nhiều thứ vô dụng mà cũng có ích, tùy người đối diện, vì nếu có đứng được trên đỉnh dãy núi Pyrénée cũng chẳng biết chân lý ở phía chân bên nào.
Mời bà con cô bác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: