Tài Liệu 3

Tài Liệu Tham Khảo cho tập 7 Tôi Làm Báo Người Việt
Tài Liệu 3
Vẫn Chị Mỹ Linh
Ông Trần Đức Trực “đã nhờ?” chị Mỹ Linh lên tiếng hộ về hai bức hình ông Đỗ Ngọc Yến. Hình như chị học cùng thầy với ông Trực nên going văn gần với nhau. Xin đọc dưới đây hai email của “Chị Mỹ Linh”, chúng tôi giữ kiểu chữ khi copy.
From: mylinhng@aol.com [mailto:mylinhng@aol.com]
Sent: Sunday, May 11, 2008 12:14 AM
To:
Mylinhng@aol.com
Subject: [DIEN DAN CONG LUAN] Re: # Cho^’ng Co^.ng Theo Kie^?u “Chi’ Phe`o Bolsa” – Tra^`n Ddu+’c Tru+.c
Theo ý kiến cá nhân ca Linh, 2 tm hình ca ông Đỗ Ngc Yến dưới đây đều là hình tht 100%, ti sao ??? Có 3 lý do:
1) Vì nó tht nên nhóm biu tình cn giu đi mt ca ông Đỗ Ngc Yến trong 2 bc hình được tung lên mng ri làm áp lc vi tòa báo Người Vit. Đến khi áp lc không xong thì Nhóm Biu Tình tung 2 bc hình có ông DNY lên mng, đơn gin thế thôi.
2) Hình 1, Qúy v nhìn qua mt gương phn chiếu trên mt bàn, s thy áo caro ca ông DNY y như áo caro ông DNY đang bn (ri ln ra s thy áo caro). Hình 2, cũng có phn chiếu cái cà vt ca ông DNY dưới bàn. Ghép hình thì d, nhưng ghép bóng thì khó khăn vô cùng.
Phân tích:
Ông DNY là nhà báo rt có uy tín trong làng báo đấu tranh chng cng t vài chc năm qua, ông cũng chng s gì khi vào tòa Tng Lãnh S ca VC vì ông là nhà báo th thit, VC có chp hình chung vi ông cũng chng l gì. Đâu phi chp chung vi VC là chúng ta có quyn kết ti ông DNY là VC ??? Vì nếu ông DNY là VC nm vùng thì VC bng mi gía không cho phép mt cuc chp hình như thế xy ra, để bo v cho gián đip ca chúng. Khi chúng ta thy 2 tm hình này, phi hiu là ông DNY chng cng. Cái VC mun là đánh sp t báo chng cng hàng đầu Người Vit ti Nam Cali và đánh đổ danh d cá nhân người đã chết là ông DNY, và l dĩ nhiên h phi cung cp 2 tm hình h có cho Nhóm Biu Tình. Mun cung cp 2 tm hình này rt là khó khăn, vì sao ??? Vì chi? VC mi có hình trong nhng văn phòng ca chúng, vy làm sao li giao hình cho nhng người chng cng (Nhóm Biu Tình) được. Thành ra mi có v ông Đoàn Trng (trong NBT) nhn 2 tm hình trong USB. Phn này chúng ta chưa nói ti có s liên h (connection) gia ông Đoàn Trng và VC rt có nhiu kh năng xy ra. Ti đây Linh có mt câu hi rt ln vi ông Đoàn Trng và ông Ngô K: “Ti sao 2 người tin vào nhng tm hình do VC cung cp ??? Nếu tht s 2 ông chng cng thì đừng bao gi tin vào nhng tm hình VC cung cp, đơn gin thế thôi.
Trong hình có rt nhiu nhân chng, ri đây s tht cũng t t được công b thôi, chúng ta hãy ráng ch đợi. Tht s, nếu chúng ta có biu tình chng cng thì hãy biu tình chng t báo Viet Weekly vi nhng hình nh t hi hơn t Người Vit rt xa như tác ga Trn Đức Trc đã lên tiếng.
Ngày 11 tháng 5 năm 2008
PS: 2 Ta^’m hi`nh ddu+o+.c ddu+a le^n net bo+?i:
{{From: dao nguyen
To: thaoluan9@yahoogroups.com; Nuoc_VIET@yahoogroups.com
Sent: Fri, 21 Mar 2008 7:24 pm
Subject: Re: [Thaoluan] Hi`nh Ddo^ Ngoc Ye^’n hu.p vo+’i nhu+~ng te^n VC.DNY ddu*’ng du*o*’i co*` ma’u va` hi`nh HCM !!! }} 
Chng Cng theo kiu
 “Chí Phèo Bolsa”
Trn Đức Trc
“Chí Phèo Bolsa” không phi là tên đặt cho mt người do người viết bài này t chế ra, nghĩ ra. Đây là cái tên, t my năm qua, do nhng người khác đặt cho ông Ngô K và các người bn ông đứng biu tình chng báo Người Vit thy ph biến trên Internet, trên mt s t báo. Tháng trước được ông Thun Văn xài li trong bài viết trên trang mng Talawas (bài viết ph biến ngày 5/4/2008) qua ta đề “Ch nghĩa chng Cng lưu manh”.
Cho ti nay, đã hơn 3 tháng, cuc biu tình ca nhóm người phn đối báo Người Vit “nhc m c vàng” vn nhì nhng tiếp din.
H không đông đảo. Ch hơn mt chc người nhưng thường xuyên thì dưới mt chc người ngày ngày đứng hay ngi trên my cái ghế nha bàn qua cãi li nhng gì đó. Hu hết đều là nhng người đầu tóc mui tiêu, chc chn phi cái tui lãnh tin già, ngi nhà chng có vic gì cho đỡ bun bc và gii ta s phin mun sng tha phương. Trong khi đó, quê nhà, đất nước vn nm trong tay bn cường hào ác bá mi, ngy trang dưới danh nghĩa “nhân dân”. Thnh thong có hai ba người lp tui trung niên. Thnh thong có hai ba bà già.
Do sau này, người ta hiếm thy h hô hoán “đả đảo báo Người Vit làm tay sai cho Cng sn”. H ch n ào my tiếng đồng h vào ngày 30-4-08 và mt đôi khi, vài phút ngn ngi khi Phòng Sinh Hot ca báo NV cho mt t chc nào đó mượn t chc mt sinh hot gì đó dp cui tun.
H không lôi kéo được đông đảo người Vit qun Cam tham d nên trong các chương trình phát thanh ban đêm vng người nghe, h (đúng ra là ông Ngô K) chi t trí thc, dân c gc Vit, lut sư người Vit, các hi đoàn địa phương đã không có hành động gì ng h h
Trong mt bài tr li phng vn thy ph biến trên báo chi (kèm các bài viết kích thích dc tính)Take2Tango ngày 8/5/08, ông K chi các cá nhân và hi đoàn qun Cam không ti nghe hiu lnh ca ông là “hèn”.
Có l các người này tránh nhóm ông Ngô K như “tránh hi”? Dây vào vi ông thì chính nghĩa quc gia có sáng t thêm hay ngược li?
Trước kia, trong mt ln t chc biu tình, ông Ngô K tng chi c lãnh t các tôn giáo đã không ti khi nghe hiu lnh kêu gi biu tình ca ông vì s người ti quá ít.
Trong bài viết ph biến ngày 4/12/2008 trên din đàn Hi Ngh, ông Ngô K khoe khoang thành tích được báo USA Today đăng ti bn tin và hình nh v cuc biu tình  trước báo NV là “thành công vô cùng ln lao cho nhng người Quc Gia có cơ hi lt mt n báo Người Vit tay sai ca cng sn, thc thi Ngh Quyết 36 ca Vit cng, và đâm sau lưng ca cng đồng t nn và đất nước”. (sic!) (Nguyên văn và nhng ch đậm là ca ông NK).
Trong bài này, ông K viết rng báo Người Vit: “có thế lc cng sn đứng sau lưng, có thế lc mt s Dân C Vit Nam “cà chn” che dù, có cnh sát phù h, có mt s quan thy M che ch v.v…” (sic!) toàn là nhng li chi bi mơ h, ph báng láo lếu. Ông Ngô K luôn luôn dùng nhng ch đao to búa ln để khoe khoang và nhng t ng nng n để đả kích, làm nhc, chp mũ nhng ai ông mun. Ông biết rng kin mt người “homeless” như ông thì chng được ích li gì nên ông vn lng ngôn lng ng hàng ngày.
Trong cuc phng vn ph biến trên Take2Tango ngày 8/5/08 nói trên, ông Ngô K nói: “Da theo hai tm hình Đỗ Ngc Yến ngi vi các viên chc cao cp ca CS là Nguyn Tn Dũng và Nguyn Xuân Phong, cho thy báo Người Vit là trung tâm đầu não ca CS hi ngoi, đang vn động cho Ngh Quyết 36”.
Đây là li kết lun vô cùng h đồ có tính cách vu khng ca mt người có kh năng suy nghĩ rt gii hn. Ch nhìn tm hình mà biết là “báo Người Vit là trung tâm đầu não ca CS hi ngoi, đang vn động cho Ngh Quyết 36?” Nh ông tí. Nếu tôi là người ca công ty Người Vit, tôi đề ngh kin ông v ti vu khng. Và cũng kin c Take2Tango, đài phát thanh vì tiếp tay cho ông vu khng, lăng nhc h thường ngày.
Ông Ngô K chng tha ai mà ông không chi nếu không tuân theo mnh lnh ca ông, không đồng ý vi ông.
Sau hơn 3 tháng ăn v, kêu gi kích động, k c hp báo (ngày 27/3/08) tuyên b “hướng đi mi” ca “đoàn biu tình t phát”, đến nay quanh đi qun li cũng ch có vài người ca nhóm các ông ngi ăn v ri cãi nhau chí chp trước báo Người Vit. Các ông kêu báo Người Vit “đâm sau lưng” người quc gia nhưng quay đi quay li trơ ra ch có các ông các bà vi nhau, đếm được trên đầu ngón tay. 
Trong mt bài viết trước, người viết bài này đặt nghi vn v đường đi ca hai tm hình, trong đó thy có mt c ch nhim sáng lp báo Người Vit là Đỗ Ngc Yến.
(Chúng tôi không bàn đây v các s c quyết ca mt s người đó là các tm hình ghép vng v da trên các phân tích k thut).
Ông Ngô K, trong cuc hp báo Phòng Sinh Hot ca nht báo Vin Đông ngày 27/3/08, khi tr li câu hi hai tm hình đó đâu ra, đã nói là trong mt cuc chiến tranh không th tiết l. Có nghĩa là nếu ông nói tht ai đưa hình cho ông thì s kt, s b lung tung hết. Ai cũng hiu nhng tm hình đó ch có tòa đại s, tòa tng lãnh s CSVN ti M mi có nhng tm hình đó do cán b ca h chp (hoc ghép). Ông Yến, ông Võ Tá Chước, ông Lê Quý Biên (nhng người thy trên các tm hình) không bao gi cm máy hình chp hình, ít nht là trong các dp gp g đó. Ông Chước nói vi mt s người như vy.
Theo s nhìn nhn ca ông Phan Huy Đạt, ch tch HĐQT công ty Người Vit kiêm ch nhim t báo Người Vit cũng như cô Bo Anh, ch bút t báo, ông Đỗ Ngc Yến có tham d hai cuc tiếp xúc do tng lãnh s quán CSVN ti San Francisco t chc, mt ln có s xut hin ca Nguyn Tn Dũng. Ông Đạt và cô Bo Anh ch nhìn nhn có s vic ch không xác nhn nhng tm hình đó là hình tht hay hình ghép (mà nhiu người đã nêu ra các du hiu k thut để kết lun là hình ghép).
Ông Lê Quý Biên chết hi đầu Tháng Tư ti Vit Nam trong mt tai nn giao thông. Người trong gia đình ông ti qun Cam nói vi mt s người rng h nghi ng v cái chết bt đắc k t này. Ti sao ông li chết vào mt thi đim “khéo” như vy khi có nhng tin tc nghi ng ông cung cp hình cho mt người nào đó qun Cam.
Ông Biên chết, không có ai để lc vn. Nh vy, ông Đoàn Trng “phát ngôn viên ca đoàn biu tình t phát” mi gii thích trên báo Vit Weekly rng vào mt ngày trong Tháng Ba 2008, ông nht được trong xe ông mt cái USB cha duy nht 2 tm hình mà các ông phóng ln bêu riếu trước báo Người Vit, phóng lên Internet.
Các ông coi đó là bng chng để nói c ch nhim Đỗ Ngc Yến “ch ta” mt phiên hp có Nguyn Tn Dũng (khi đó là phó th tướng CSVN) tham d. Mt ký gi  người Vit ca t báo địa phương qun Cam mà “ch to” mt phiên hp có mt phó th tướng CSVN t Hà Ni sang đây ngi nghe lnh? Nh các ông tí. Các ông bù lu bù loa như vy không s thiên h người ta cười cho thi mũi hay sao? Ông Yến chết ri, không ct vn được nhưng các ông vn c kết ti. Đồng thi, các ông tiếp tc đổ ti cho t báo Người Vit là báo Cng sn hay ít nht làm tay sai cho Cng sn “thi hành ngh quyết 36”.
T đầu năm 2008 cho ti khi chết, ông Lê Quý Biên không có mt M, theo mt người thân cn vi gia đình ca ông qun Cam. Nhưng cái chết đột ngt ca ông đã giúp cho ông Đoàn Trng mt cơ hi bng vàng để đưa ra li gii thích v xut x ca tm hình, không s phi đối cht, đôi co vi ai.
Trích câu tr li ca ông Đoàn Trng trên Vit Weekly s ra ngày 30-4-2008 gii thích ngun gc hai tm hình:  
<…”Khi tr li địa đim biu tình, tôi đến ch để xe ca mình, tôi thy trong xe tôi có mt cái USB (vt dng đin t dùng để cha tài liu) đã nm đó. Xin nói rõ là USB này nm trong mt bì thơ màu vàng. Trong phong bì đó còn có mt cái note (giy nhn) vi ni dung: “Đóng góp vi người biu tình”. Tôi rt thc mc, không biết có gì trong cái USB này. Nhân tin tôi phi đi làm photocopy mt s tài liu, tôi đi đến mt tim photocopy ngay ti Bolsa để làm copy, nhân th, tôi nh h m ra cho tôi xem coi có cái gì bên trong ca USB hay không….Tôi rt ngc nhiên bên trong đó có my tm hình v ông Đỗ Ngc Yến”… >
Tr li câu hi ca Vit Weekly: “USB anh nhn được, có my tm hình?” , ông Đoàn Trng nói: “Ch có hai tm hình”. Tr li mt câu hi khác, ông Đoàn Trng nói thi gian ông nht được cái USB là “khong tháng ba 2008”.
Tc là trước khi các ông t chc cuc hp báo để loan báo “hướng đi mi” ca côc biu tình.
Trong mt bc thư ph biến trên báo Người Vit, người ta thy báo này nói đến mt nhân vt đến bn tiếng “khng b” ch bút (Đỗ Bo Anh, con gái ông Yến) và mt cp ch huy khác ca t báo là nếu không mun có nhng tm hình tai hi cho báo Người Vit được công b cũng như mun cuc biu tình chm dt thì phi nghe theo mt s điu kin.
Theo s tìm hiu ca người viết bài này, có v như nhân vt đó là ông Lê Công Tâm, thy dùi ca bà Janet Nguyn, giám sát viên qun Cam đang vn động tái tranh c.
[<Bà Janet Nguyn không nhng xin phiếu ca người sng, còn xin c phiếu ca người chết na. Quí v không tin? Ít nht, có hai gia đình có thân nhân qua đời nói vi người viết bài này rng bà Janet Nguyn đến nhà quàn Peek Family Home trên đường Bolsa  chp tay lm rm khn trước quan tài người thân ca h. H không quen biết bà, chưa bao gi giao tiếp, không r rê mi gi nhưng bà vn ti khn vái và chia bun, li còn gi đến c vòng hoa. H rt bt mãn khi nói vi người viết bài này.>]
Ông Lê Công Tâm đóng vai trò gì trong cuc biu tình và liên quan thế nào ti các tm hình? Tôi không tin là ông nói ra s tht nếu có ai hi. Người ta thy ông này đến tho lun vi nhóm người biu tình nhiu ln cũng như đóng vai trò “đi ra đi vào” như mt k ch huy ngm trong cuc hp báo ca nhóm ông Ngô K.
Ông Tâm có h hàng gì và quan h gì vi Lê Công Tr, con mt cán b cao cp CSVN du hc M, li đây làm gì cho Tòa Đại s và Tòa tng lãnh s CSVN ti M? Tôi không biết. Ông Tâm có h hàng gì không và có quan h gì không vi Lê Công Phng, đại s CSVN đương nhim Hoa Thnh Đốn? Tôi không biết. Nhưng Lê Công Tr đã git tng lãnh s CSVN ti San Francisco là Trn Anh Tun (con Trn Đức Lương nguyên ch tch nước CSVN?) đến thăm đài Little Sài Gòn Radio và gp ông Vũ Quang Ninh, bình lun gia, tng giám đốc đài. Khi tin tc b loan truyn ra ngoài, ông Ninh đã phi lên đài nói ông không biết người đó là ai.
Hai tm hình mà ông Đoàn Trng nói đến tc là mt tm hình mà h phóng ra bêu riếu là ông Đỗ Ngc Yến đứng chp hình vi Nguyn Xuân Phong (tng lãnh s CSVN ti San Francisco), ông Lê Quý Biên (đã chết) và ông Võ Tá Chước. Tm hình kia là mt cuc tiếp xúc ca Nguyn Tn Dũng vi mt s người gm c ông Đỗ Ngc Yến, Võ Tá Chước nhưng không thy rõ mt Lê Quý Biên.
Ông Lê Quý Biên, qua s tìm hiu, phng vn mt s người, tôi được nghe nói ông Biên đã dính líu vi CS t Vit Nam trước 1975. Sang M, ông là người đi tiếp xúc vi các người Vit hi ngoi theo nhu cu mun mi đến d thuyết trình ca cán b Cng sn. Tr công git mi cho ông, có l là mt s ưu đãi kinh doanh nên do sau này, có v ông ít M dù ông có quc tch M.
Khi hp báo, cui Tháng Ba, ông Đoàn Trng sao không nói ngay lúc đó là đã “b” ai đó ném USB vào xe, mà để cho ông Ngô K (vì biết là vô cùng khó khăn để nói di) chi biến là không th nói ngun gc ca các tm hình?
Thành th, qua cái s gii thích ca ông Đoàn Trng, người ta thy có mt s điu đáng nói như thế này:
 1 – Th nht, nếu đúng là có k nào đó ném vào xe ông cái USB có hai tm hình, ông đã khai ra ngay trong cuc hp báo ngày 27/3/08 ti Phòng Sinh Hot ca báo Vin Đông ri.
2 – Th hai, ti sao k vô danh nào li biết cái xe đó là ca ông Đoàn Trng mà ném cái USB? Sao li khéo la chn thế? Ông nói rng cái xe ông để h kính, dù không h kính, người ta cũng có th gn cái phong bì trên cái gt nước kính xe ca ông mà? Mà sao người ta không gn trên cái xe ca Ngô K là cái xe Toyota Camry sơn vàng ba sc đỏ ai cũng biết, hoc là xe ca người nào khác vì các ông đậu xe mt dc theo l đường chn đằng trước ch biu tình?
3 – Có phi cái chết bt đắc k t đầy nghi vn ca ông Lê Qúy Biên đã to cơ hi thun li để bây gi ông sáng tác câu chuyn nht được cái USB trong xe?
4 – Dù ông nói di cách gì, gii thích cách gì, không ai có th ph nhn nhng tm hình đó ch có th đến t Tòa Đại S hay Tòa Tng Lãnh S. Làm thế nào nó đến tay các ông, cách gii thích ca ông Đoàn Trng, may ra được my người ngi chm hm tính toán mưu mo vi ông v tay tán thưởng. Ngoài ra, chng ai tin.
Liu ông Đoàn Trng có th tin đựơc không?
Để tr li cho câu hi này, tôi ly li bc thư ca mt độc gi gi đến cho báo Người Vit và được t báo ph biến. Trên mc tòa san và bn đọc ca báo Người Vit, t báo không nói rõ tên người và b bt mt s ch nng n nhưng người đọc vn có th hiu đó là ông Đoàn Trng. Chúng tôi liên lc được vi tác gi bc thư (ông Long Trn) và xin được nguyên văn bc thư đó. Tôi “dán” (paste) li nguyên văn sau đây để t đó mi người nhn xét tư cách ca ông “phát ngôn viên ca nhóm biu tình t phát” chng báo Người Vit. Cũng xin nói thêm là trong mt ln nói chuyn vi tác gi bc thư qua đin thai, ông Long Trn nói ông đã gi đin thai lên chương trình ca các ông Ngô K, Đoàn Trng để tranh lun thì b ngt ngang không cho nói.
Bc thư ca ông Long Trn:
<Tuesday, April 01, 2008
Có m
t chuyn rt ư là quái g, và khó hiu. Cách đây không lâu, Tôi xin k như sau, tôi rt thích đi Bally’s Total fitness ti Huntington Beach và ngi phòng sauna relax sau ngày làm vic.
Hôm
đó, có mt ông t nhiên ni hng phát biu như sau “chúng ta phi cám ơn CSVN vì hđa s người VN đây mi có Hambuger ăn và có xe mà đi và đa s người VN b nước ra đi vì đói ăn và ham vt cht”. Tôi và mt s người khác rt bt bình và lên tiếng to tiếng vi ông ta vì li phát biu đó. Tôi cho ông ta biết gia đình có mt s người thân ra đi vượt biên mt tích trên bin, và đồng bào ta có rt người b mng, b hãm hiếp và đói kh trên bin đông ra liu mng ra đi …ch vì miếng bánh Hambuger hay sao??
Sau
đó vài tun sau cũng chính ông này phát biu “ngang xương ” như sau “Quân đội VNCH toàn là lũ hèn nhát b chy, tướng tá thì toàn ly v lính” . Quá khó chu, tôi li to tiếng vi ông ta “nếu không nh nhng người lính VNCH đã hy sinh làm chm li s xâm lăng ca CS vào min nam, thì chc ông đang chăn heo ti nông trường nào đó trước 1975 rt nhiu” và tôi còn tiếp thêm hình như ông nói ging rt ging công an csvn liên khu 5, nếu lúc trước ông phát biu như thế ti tri t nn thì chc người ta đánh ông không mng đó”.
Còn nhi
u ln phát biu vi ging điu CS ca nhân vt này trong phòng Sauna.
Và sau này không ng
ông ta li tr nên ni tiếng trên TV, báo chí và các cơ quan truyn thông địa phương M/Vit, và là “xướng ngôn viên” ca nhóm biu tình chng cng ( tôi rt khâm phc lòng nhit tình ca bà con), tôi mun lăn ra té xu vì đó là….. ông Ðoàn Trng , vì tôi và mt s bà con trong Bally’s đều cho là ông này là VC khi xưa.
N
ếu ông Ðoàn Trng đọc nhng phát biu này chc nh tôi là ai ri, ông có cn tôi và mt s bà con trong Bally’s ra đối chng nhng gì ông nói cách đây không lâu trong phòng Sauna không???
Long Tran”
<Hết bc thư>
T mt k ph báng quân đội VNCH tr thành người “phát ngôn viên ca nhóm biu tình t phát” ch trong vòng ít tháng, theo ông Long Trn đặt nghi vn cho người ta thy, ông Đoàn Trng mang li danh giá, uy tín, lòng tin cy ca đám đông cho “đoàn biu tình t phát” chăng? Hi tc tr li.
Dù vy, ngày 30 tháng Tư va qua, ông là người cm micro dn đạo hô hò đảo báo Người Vit. Đã có nhiu người đặt du hi v gc gác ca ông Đoàn Trng. Đọc bc thư ca ông Long Trn, đối chiếu vi vai trò “phát ngôn viên đòan biu tình t phát” để chng báo Người Vit ca ông Đoàn Trng, người ta thy có hai Đoàn Trng khác nhau trong mt con người.
Ông Đỗ Ngc Yến, tôi biết ông t thu hat động sinh viên vi nhau, qua M cũng thnh thong ghé nhà thăm ông, chưa h ln nào tôi thy ông l ý bênh vc CSVN trong các câu chuyn bàn v chính tr. Ông là nhà báo, ông đi tìm hiu, tiếp xúc vi đủ mi th người, chuyn không có gì bt bình thường ca ngh báo.
M ông chết Sài Gòn, ông không dám v đưa đám hay v thăm m. T ngày qua M t nn năm 1975 đến khi chết, ông chưa h quay li Vit Nam. Nếu ông “ăn phi đũa” Cng sn, sau nhng ln tiếp xúc như vy, t báo Người Vit phi có tin tc, bài v tuyên truyn cho Cng sn, không phi mt ln mà phi rt nhiu ln, làm li cho Cng sn ch không phi ch có mt bài thơ con cóc ca ông thy bói hay tm hình minh ho ca mt bài báo xuân. Trái li, 30 năm qua, t báo không h tuyên truyn cho chế độ Hà Ni nên đã b h lit vào thành phn báo chí phn động.
Ông Đoàn Trng cũng như ông Ngô K lên đài phát thanh ban đêm huênh hoang khoác lác kiu thùng rng kêu to. Ngoài cái tài này, tài nói di ca các ông rt d nên rt d nhn thy nhưng các ông vn c nói.
Hãy coi như cái USB đó b mt người nào đó ném vào trong xe ông Đoàn Trng, và giúp ông cơ hi vu cho c ch nhim sáng lp báo Người Vit là “đi đêm” vi Cng sn, mt s người hô hoán ông Yến là “ch ta” phiên hp ca Cng sn. Nếu ông là người có trí khôn bình thường, biết suy lun mt cách thun lý, biết cung cách tuyên truyn lũng đon ca cán b Cng sn, ông phi hiu rng ch có cán b CS chp tm hình đó ri sau này s dng vào lúc nào h cn đến.
Như bài viết trước chúng tôi đã trình bày, nếu báo Người Vit là báo “nm vùng” ca CSVN, hay “thi hành ngh quyết 36”, chng l h li cung cp cho các ông hai tm hình để giết tay chân ca h?Tôi đã nghe rt nhiu người cùng mt nhn định rng nhng tm hình đó ch có Cng Sn có và chúng được tung ra để đánh báo Người Vit vì t báo không làm li cho chế độ Hà Ni ch không phi là t báo NV là báo CS.
Nếu gi s các ông Đoàn Trng, Ngô K, dùng các tm hình đó để lu loa rng báo Người Vit là báo CS, hoc các ông đã mc mưu CS, hoc các ông có mt nhu cu nhiu hơn là phn đối, vi s tán tr và git dây nào đó.
Hin nay có v các ông đang thế cưỡi cp. L tuyên b biu tình phn đối vô hn định nên đành cù cưa ngi đó ăn v, vì cũng không biết làm gì khác cho hết ngày hết tháng. L xài đồ ca CS để đánh báo Người Vit, không dám tiết l k nào đã đưa hình cho các ông, đành nói di b người ta ném USB vào xe.
Ba bn ngày trước ngày 30/4, ông Ngô K ngi hp liên tiếp hai bui ti vi ông Lê Công Tâm (thy dùi ca bà giám sát viên Janet Nguyn đang vn động tái tranh c), chánh phó ca mt hi Cng đồng nh không có thc lc, ông Phm Kim Long (ng c viên U viên Hi Đồng Giáo Dc qun Cam, đang đi kiếm phiếu. Chiu ti 30-4 cũng thy ông Long biu tình chng báo NV). S có mt ca ông Lê Công Tâm trong cuc hp chng t có s quan h mt thiết hành động và kế hoch gia ông Tâm và ông K và nhóm người này trong vai trò c vn, ym tr, hu thun. Đàng sau ông Tâm là bà Janet Nguyn, ông Tony Lâm. Đằng sau ông Tony Lâm là ông Triu Phát.
Thêm mt điu khác cũng cn phi nói đây.
Ti sao ông Đoàn Trng li tr li cho báo Vit Weekly mt cách rt lch s và gii thích dài dòng chi tiết v lai lch hai tm hình đánh ông Yến và báo Người Vit? Đây là điu rt khó hiu và chúng tôi trình bày sau đây để mi người suy nghĩ.
Ch vì mt tm hình có 3 đường ch màu đỏ và vin quanh mt cái chu ngâm chân trong nước m ca người làm ngh nail M mà các ông bo là “nhc m c vàng” ri các ông biu tình m , không buông tha, gi là “cuc đấu tranh quc cng”.
Trong khi đó, trên website ca Vit Weekly mt ít ngày hi Tháng Hai, dưới đề mc “Ngh Thut Cu Tc” h đã chy hai tm hình mi đích xác là nhc m c vàng.
Mt tm hình có cun giy chùi đít, có v thêm ba sc đỏ gia, kéo dài t vách tường vt ngang bn cu tiêu qua mt tm giy (hay vi) màu vàng thành cái c ba sc đỏ ri 3 vch đỏ kéo dài xung dưới đất. Mt tm hình có ba bn tiu đàn ông trên vách tường, mi cái có lá c vàng ba sc đỏ vt trên đó. Các tm hình này bây gi đã b Vit Weekly ly xung nhưng cũng đã có mt s người “copy” li được c website vi hai tm hình này mà chúng tôi kèm theo đây để cho hơn “200 hi đoàn, t chc, cá nhân” ký tên vào “Bn lên tiếng phn đối báo Người Vit nhc m lá c quc gia” thy. Hoc các ông bà đã thy mà l đi? Dây vào đánh hôi báo Người Vit thì s ni tiếng hơn vì xưa nay chng my ai biết đến quí v là ai?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: