Tài Liệu 1

Tài Liệu Tham Khảo cho tập 7 Tôi Làm Báo Người Việt
Tài Liệu 1
Road Map
Đầu năm 2003 tôi đã làm một việc hết sức sai lầm vì dựa trên nhận thức lỗi thời (có thể dùng chữ “ngu ngốc”) của tôi nên đã đề nghị với anh em Người Việt một lộ trình chuyển giao hoạt động của công ty và tờ báo cho giớ trẻ (là con em của nhóm anh em NV, hoặc sinh hoạt chung với nhóm anh em NV).  Những nhận thức lỗi thời đã được kể bàng bạc trong các bài bên trên, ở đây chỉ xin tóm tắt nét chính là tôi vẫn tin rằng vào lớp tuổi trung niên, ở hoàn cảnh mới, nhóm anh em vẫn theo đuổi lý tưởng xả thân phục vụ như ngày xưa, 20, 25 năm trước. Mặc dù đề nghị chuyển giao hoạt động không có nghĩa là chuyển giao hoàn toàn tài sản và quyền lợi, nhưng nhìn lại, rõ ràng chẳng ai hưởng ứng.
Toàn văn “Đề Nghị” in ở dưới đây, theo đúng cả các lỗi chính tả và đánh máy của bản văn gửi đi lúc bấy giờ:
Ðề Nghị
CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO GIỚI TRẺ
Ghi chú: Những từ “người già, giới già” và người trẻ, giới trẻ” dùng dưới đây hầu như chỉ để phân biệt chúng ta là giới phụ huynh và con em chúng ta và những bạn đồng lứa, “người già” không hề có ý nghĩa người hết thời và “người trẻ” không hẳn là người đang lên.
1-      Trong 15 tháng qua( Tháng 9 năm 2001 đến  Tháng 12/2002), chúng ta đã làm đuợc một số việc:
–       Về mặt cụ thể là: Tậu mãi và xây dựng đuọc một cơ sở vật chất khang trang, bề thế khá lớn  là nơi làm việc chung của các cơ sở anh em; dựng lên những cơ sở phụ thuộc khác như Công ty Phát Hành, tuần báo Phụ Nữ Gia Ðình, đặt nền móng cho các công ty Internet, Year Book,… duy trì đuọc nhịp độ phát triển của công ty.
–       Về mặt căn bản: Tập họp tất cả anh em cùng làm việc và theo tinh thần tập thể, Thay đổi cách quản trị tài chánh (Trong suốt hơn), Thay đổi mối quan hệ con nguòi trong công ty, và tiếp nhận một số nguòi trẻ (con em) vào làm việc chung chuẩn bị tiến vào dòng chính.
–       Ðó là 4 nét căn bản chính diễn ra trong vòng 12 tháng (vì thực ra 3 tháng đầu hoàn toàn vẫn duy trì như cũ về mọi mặt), trong đó việc tiếp nhận giới trẻ là “khúc quanh” quan trọng nhất. Gọi là “khúc quanh” vì từ đó chúng ta có thể chuyển toàn bộ nỗ lực chung của chúng ta theo một huóng mới: Chuyển giao cho giới trẻ (thế hệ con em) công cuộc phục vụ cộng đồng xã hội và đất nuóc mà chúng ta hằng theo đuổi.
2-      Việc chuyển giao cho giới trẻ là cần thiết vì đó là chìa khóa để phát triển công ty theo huóng: tiến vào dòng chính, có cùng tiếng nói với nguòi Việt di dân thế hệ 1.5 và 2, dễ chia sẻ và cảm thông với thế hệ trẻ sau chiến tranh ở trong nuóc. Cần định nghĩa ở đây: “Chuyển giao cho giới trẻ” là chuyển giao cho con em của chúng ta và của những anh chị em thân thiết, và một vài nguòi trẻ chúng ta tin là chia sẻ với chúng ta viễn tuọng phục vụ; và “công ty” đuọc hiểu là mọi cơ sở hoạt động do chúng ta gây dựng lên. Ðể thực hiện việc chuyển giao này, chúngtôi đề nghị một “chuong trình chuyển giao”, như một bản đồ lộ trình, để làm sao việc chuyển giao:
–       Ðuọc giới trẻ tin cậy, hiểu rõ, và tiếp nhận
–       Gìn giữ  tính liên tục của tinh thần chung, công cuộc chung
–       Thu xếp để chúng ta đóng góp hữu hiệu nhất trong tiến trình chuyển giao
–       Thu xếp để chúng ta gặt hái phần nào thành quả của những nỗ lực đóng góp suốt nhiều năm qua.
3-      Ðược giới trẻ tin cậy, hiểu rõ, và tiếp nhận.
3.1 – Con em chúng ta có thể tin cậy chúng ta về đạo đức, về khả năng, về kinh nghiệm, nhưng chưa chắc đã tin chúng ta sẵn sàng chuyển giao cho họ nhưng công trình chúng ta theo đuổi, chưa chắc tin chúng ta hiểu rõ họ và thực hiện được chương trìnhn chuyển giao. Chưa chắc họ tin về sự cần thiết cũng như giá trị đóng góp của công việc chúng ta đang làm. Cần tổ chức cho con em chúng ta hiểu rõ ý muốn, công việc của chúng ta để họ tiếp nhận chuyển giao.
3.2 – Trước hết cần tạo tình thân giữa con em chúng ta. Khuyến khích các buổi gặp gỡ trao đổi, làm việc chung trong nhóm trẻ. Cụ thể, nhờ một cô, cậu đã ra đời làm việc tạo dây liên lạc, tổ chức “việc làm chung”,…. Những người có thể “đứng cái”: Bằng Lăng, Y Sa – Hạo Nhiên, Paul Hoàng, Bảo Anh, Châu Giao, hoặc ở trong “nhóm hạt nhân” như  Nhất Lang, Trúc Linh, Quán Anh Do, Mai Dang, John Tung Do, Bão Phác, Richard Kinh Gian Do, Troy Hoang, Giao Pham, Mimi Do, và những cháu nhà anh Ngô Manh Thu,  Nguyễn Khả Lộc, Hà Tường Cát, … Nhờ các cháu lớn tổ chức sinh hoạt nhẹ nhàng hơn cho các cháu còn nhỏ như những cháu nhà anh Phan Huy Ðạt, …
3.3 – Việc làm chung có thể là một công việc dài hạn, cần đầu tư vốn nhiều như thành lập một công ty, điều hành một dự án. Có thể là một công việc ngắn hạn, theo mùa. Cũng có thể là tính cách tham gia của một cá nhân nào đó chỉ là ngắn hạn, tạm thời, vào một dự án dài hạn.
3.4 – Cần biểu quyết ngân sách ban đầu cho việc tổ chức này. Ngân sách ban đầu là ngân sách về  tổ chức, nghiên cứu, thăm dò, hoạch định để đưa ra sáng kiến do giới trẻ thực hiện. Trong Bản Ðồ Lộ Trình (BÐLT), việc biểu quyết ngân sách cần thực hiện trong Tháng 1 và 2 năm 2003. Sáng kiến do giới trẻ đề nghị cần đưa ra trong 6 đến 8 tháng đầu năm 2003.
3.5 – Tạo tình thân và hiểu biết nhau giữa già và trẻ có thể đạt được qua những trao đổi cá nhân hay tập thể giữa mọi người. Cần mời giới trẻ tham gia các cuộc thảo luận ở nhiều cấp độ khác nhau, mời giới trẻ vào Hội Ðồng Quản Trị, mời giữ những chức vụ cao cấp và then chốt. Trong BÐLT, đến kỳ họp cổ đông Tháng Tư, 2003, cần vận động mời 4 người trẻ vào HÐQT (Bảo Anh, Hạo Nhiên, Paul Hoàng, Châu Dao, (và nếu có thể thêm hay thay bằng Nguyễn Quốc Lân, hoặc Lân cùng Trần Thái Văn, Alen Vi, Lê Cẩm Thạch được mời vào hội đồng cố vấn…).  Mời Bảo Anh làm Phó Tổng Gíam Ðốc, Hạo Nhiên làm CFO. Giao projects cho giới trẻ: Year Book (Nhất Lang, Xuân Phương, Phạm Giao,…) Ðặc san  về “Cưới Hỏi” (Bảo Anh, Y Sa, Trúc Linh, Phạm Giao, Xuân Phương,…), còn có thể có những projects như Lịch sách Tử Vi, Hướng Dẫn Du Lịch Little Saigon – Nam California,… Cần tìm người hoặc tổ chức huấn luyện người trẻ cho ngành in ấn. Theo BÐLT, đầu năm 2004 có thể mở nhà in.
4-      Gìn giữ  tính liên tục và thu xếp để chúng ta đóng góp hữu hiệu việc chuyển giao.
4.1- Ða số chúng ta sinh nhoạt chung với nhau trong 30, 40 năm qua. Trong chúng ta bàng bạc tinh thần chung là Phục Vụ. Trước đây, chúng ta phục vụ bằng sức lực, tâm trí, còn bây giờ bằng cả của cải vật chất của chính chúng ta. Nên cần thiết phải kinh doanh có lời để có của cải phục vụ. Khi chuyển giao giới trẻ, kinh doanh có lời là điều giới trẻ phải nhắm tới, nhưng họ vẫn cần phải được truyền giao tinh thần phục vụ. Ðể gìn giữ được tinh thần chung, công cuộc chung trong giới trẻ, cần tổ chức cho chúng ta đóng góp hữu hiệu trong tiến trình chuyển giao.  Cần tổ chức cho việc tiếp cận thực tế, hằng ngày giữa cá nhân với cá nhân. Một số “người già” được chỉ định đi kèm ‘người trẻ” trong công việc, cho mỗi chức vụ. Những cặp, những nhóm đó làm việc cùng nhau, cùng giải quyết công việc hằng ngày. Ðó là nơi, là lúc hai bên hiểu nhau muốn gì, nên làm gì, làm thế nào. Hai bên sẽ hiểu rõ về nền nếp suy nghĩ, hành xử, đối phó của nhau.
4.2 – Về cụ thể: Theo bản đồ lộ trình, những vị trí then chốt trong hoạt động của công ty như  – Ðối ngoại (giao tế cộng đồng, đồng nghiệp), – Quản trị, Tài chánh, cần có cả hai giới trẻ-già làm việc bên nhau. Tỷ lệ: năm đầu tiên30% trẻ, năm thứ ba 60% trẻ, năm thứ năm già đứng xa xa góp ý kiến. Về Tư duy tập thể và Biên tập 30% trẻ suốt 3 năm đầu. Giai đoạn 3 năm đầu là thời kỳ giúp chúng ta điều chỉnh khác biệt giữa hai bên, hai năm sau đó thử nghiệm phương cách làm việc mới (gia nhập dòng chính theo phong thái văn hóa Việt Mỹ).
4.3 – Làm sao tổ chức phối hợp già – trẻ? Có hai cách: Theo đường vòng và Theo đường thẳng.
– Theo đường vòng: Nhật báo Người Việt vẫn làm việc như cũ ít nhất trong 3 năm sắp tới. Công ty Người Việt sẽ thành lập những công ty mới để giới trẻ vào làm việc thật sự: Công ty YearBook NV, Công ty ViệtNet, Công ty (sản phẩm phụ như hướng dẫn du lịch Nam Calif., giới thiệu dịch vụ và sản phẩm cưới hỏi,) Công ty quảng cáo,… Trẻ và già sẽ làm việc chung với nhau tại các công ty trên, trong đó trẻ đóng vai chính. Sau 3 năm, giới trẻ sẽ tham gia thật sự công ty NV.
– Theo đường thẳng: Thành lập Công ty (Nhật báo) Người Việt để cho giới trẻ đứng tên và nhận đầu tư của một số người ngoài được tuyển lựa. Công ty Người Việt bán tờ báo Người Việt cho công ty mới này, trong đó dành 60% số cổ phần cho giới trẻ và 40% dành cho người ngoài. Giới già không đứng tên trong công ty mới, nhưng sẽ được “thuê” để săn sóc nội dung và đối ngoại của tờ báo. Trẻ già vẫn làm việc chung một thời gian. Cách này giúp chúng ta thu được một số vốn để đầu tư vào các công ty, dự án khác. Cách này vẫn không ngăn cản việc thành lập các công ty kể trên, cũng không ngăn cản giới già đưa ra những dự án riêng hay chung. Việc theo đường thẳng có thể thực hiện ngay trong năm đầu tiên sau khi điều chỉnh một số thủ tục cần thiết về cổ phiếu. Chúng ta chỉ nhận góp vốn từ ngoài sau khi công tác quản trị đạt tiêu chuẩn và việc này dễ dàng thực hiện ở công ty mới. Công ty Người Việt cũvẫn còn và làm chủ bất động sản hiện nay, có thể tự nhiên trở thành công ty kinh doanh bất động sản.
4.4 – Tìm đâu ra người trẻ:
– Tìm đâu ra người trẻ sẵn sàng làm việc trong ngành truyền thông? Không phải ai cũng cần tốt nghiệp hoặc kinh nghiệm về truyền thông mới có thể làm việc tại Cty Người Việt hay công ty phụ thuộc.
– Rất nhiều con em chúng ta hiện đi làm ở nhiều cơ sở Mỹ Việt. Nếu các em đó biết chắc công việc chúng ta tạo dựng có tương lai, các em được một số lương lúc ban đầu bằng 80% lương các em hiện có, nhưng tương lai sẽ tùy công việc do chính các em điều hành có lời, lương sẽ cao hơn. Chắc rằng nhiều em sẽ về làm với chúng ta. Cụ thể: Ðỗ Bảo Anh hiện sẵng sàng làm việc, Hạo Nhiên, Trúc Linh đang làm việc, nhà anh Ngô Mạnh Thu có mấy cháu (Bích Khuê,… ), nhà anh Ðặng Trần Hoa có cháu thuộc ngành marketing… Ít nhất cũng có khoảng 10 cháu thích hợp công việc quản trị, điều hành và kỹ thuật.
5-      Người già đi về đâu?
–       Trước hết người già vẫn tiếp tục làm việc, nếu muốn và nếu thích hợp, ở một số công việc nào đó cùng với người trẻ. Người già được tuyển chọn sẽ làm việc và lãnh lương như tất cả mọi người. Thí dụ nếu anh Nguyễn Khả Lộc được tín nhiệm trong việc bảo vệ an ninh và gìn giữ trụ sở, vẫn tiếp tục làm việc như cũ. Người gìa vẫn có những dự án của giới già. Người già vẫn đóng góp cho đến khi “đứt bóng”. Và bây giờ đã đến lúc người già có thể gặt hái chút ít thành quả của gần nửa thế kỷ cống hiến cho đời, cho xã hội.
–       Thành lập Hội đồng Chủ Biên: Vốn liếng hiểu biết, kinh nghiệm sống và tâm hồn Việt Nam của lớp người già là những dữ kiện lớp trẻ chưa tích lũy đầy đủ được. Cần có những đóng góp về mặt tư tưởng, đường lối với giới trẻ. Thành lập Hội Ðồng Chủ Biên (HDCB) gồm tất cả anh em chúng ta. Qui chế, sinh hoạt của HDCB sẽ được ấn định sau. Cần thiết là mỗi năm, mỗi người phải có đóng góp cụ thể qua những bài viết (đăng báo được), hoặc bài góp ý, hoặc dự án., hoặc công trình nghiên cứu, hoặc sáng tác. Ðặt ra chỉ tiêu, thí dụ mỗi năm 6 hay 12 bài viết hoặc sáng tác là đủ, 2 hoặc 3 công trình nghiên cứu là đủ. Những đóng góp này sẽ được một quỹ (XYZ) trả bằng hiện kim, với ngân khoản gọi là Z – 1. Chưa biết cụ thể là bao nhiêu
–       Sinh hoạt hưu bổng: Mỗi người chúng ta đã ít nhiều đóng góp theo tinh thần “ăn cơm nhà, vác ngà voi”. Ðến lúc chúng ta tự cho mình được đền bù tượng trưng cho những năm tháng đó, qua một ngân khoản gọi là hưu bổng. Về căn bản, khỏan hưu bổng này đồng đều cho tất cả mọi người (trên 60, 65 tuổi?), thí dụ $3,600/năm/người, và chỉ người đó mà thôi, (hoặc thêm vợ hay chồng?) Nhưng đó không phải là số tiền đương nhiên mỗi người được hưởng, cần phải có làm việc tượng trưng qua một công việc nào đó do ban điều hành quỹ XYZ trao cho. Công việc này nhẹ nhàng, tượng trưng, gọi là sinh nhoạt hưu bổng. Ban điều hành XYZ sẽ tùy ai không đủ khả năng để miễn trừ làm công việc này. Khoản tiền này gọi là Z – 2.
–       Lấy đâu ra tiền cho quỹ XYZ? Có hai cách: Hoặc lấy tiền lời của Công ty Người Việt cũ hiện nay trở thành công ty kinh doanh bất động sản. Như thế cần đầu tư hơn nữa cho công ty này. Chọn công ty này đài thọ quỹ XYZ vì tương đối ổn định, thường có lời. Hoặc trích tiền lời mỗi năm từ các công ty của chúng ta để bỏ vào quĩ. Hoặc cả hai cách trên. Tuy nhiên, khi một công ty có người ngoài góp vốn thì việc trích phần trăm này có thể gặp trở ngại. Cần xem xét lại. Như thế, một “người già” vẫn có một số lợi tức căn bản do chúng ta đài thọ, thêm vào với tiền già hoặc hưu bổng ngoài xã hội. Những người già còn làm việc thật sự như hiện nay vẫn được lãnh thù lao theo công việc và không ảnh hưởng gì đến những khoản tiền trên (Z – 1, Z – 2) Quản trị quĩ XYZ là một ban điều hành do HDCB thành lập.
Tóm tắt của đề nghị này:
–   Lập bản đồ lộ trình chuyển giao những công việc hiện nay cho con em chúng ta, và cần thực hiện công cuộc chuyển giao này trong vòng 5 năm.
–   Sau đó chúng ta vẫn phải đóng góp vai trò tư duy trong Hội Ðồng Chủ Biên để giúp con em tiếp tục công tác phục vụ trong khi kinh doanh.
–    Bảo đảm chúng ta có một số lợi tức tối thiểu khi vào tuổi già.

Tôi đã phân tích các đề nghị và cho vào một bảng (table) cho dễ xem. Tôi không biết dùng kỹ thuật làm sao để cho bảng đó vào khuôn khổ của trang sách này.

One thought on “Tài Liệu 1

  1. Xin chào tất cả mọi người! Tôi muốn tạ ơn ông Patrick, 5 đại lý tôn giáo ở châu Phi, cho những gì ông đã làm cho tôi, ông đã thay đổi cuộc sống của tôi, ông mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống của tôi, tôi đang sống một cuộc sống tốt ngày hôm nay là vì Illuminati Freemason hội , đó là một câu chuyện dài, tôi đã cố gắng để tham gia vào thứ tự này của Illuminati Freemason, trong một thời gian rất dài, với mà tôi rơi vào đại lý giả mạo người đá tiền của tôi, một tháng trước, tôi đã nhận một số liên lạc của ông Patrick qua YouTube, khi tôi đang tìm kiếm giải pháp cho vấn đề của tôi , ngay lập tức tôi liên lạc với anh ta và tôi đã nói với ông tất cả các vấn đề của tôi, ông nói với tôi không bao giờ phải lo lắng rằng tất cả mọi thứ chúng ta được tốt, nếu chỉ có tôi có thể làm theo lời nói của mình và thủ tục tham gia hội, mà tôi chúng tôi được phong phú và nổi tiếng, và tất cả các vấn , Tôi đã là một chút sợ do tôi vượt qua kinh nghiệm, vì vậy tôi mong muốn di chuyển trên và làm theo tất cả các thủ tục mà ông cho tôi, và tôi đã đăng ký, sau khi tôi đã điền vào mẫu đơn của tôi và gửi cho anh ta, để bất ngờ lớn nhất của tôi, sau khi đăng ký của tôi đã được phê duyệt bởi headq uarter tôi đã được đưa ra các tổng của 300000 Euro, như tiền chào đón của tôi, và họ yêu cầu tôi đi xuống đến trụ sở chính, sau khi tuần thời gian mà tôi đã làm cho quá trình khởi xướng đầy đủ của tôi, và hôm qua tôi chỉ nhận được mức lương hàng tháng của tôi tổng 800000 Euro , Great nhờ ông Patrick, tôi khuyên bạn nên tất cả các anh em và em gái, không bỏ tôi đã lừa một số nhiều lần nhưng tôi vẫn không cho lên, bởi vì khi bạn cho lên trong cuộc sống, cuộc sống cũng sẽ cho lên trong bạn, bởi vì Illuminati Freemason hội là có thật , Liên hệ Mr Patrick, Via Address: agentpatrick5@gmail.com hoặc WhatsApp Via + 2348055329159

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: