Rong Chơi Cuối Ngày

Tròi thì cao, Đất thì dày (dài?)
Thằng Ta ở giữa, loay hoay suốt đời

Sạp Báo Hôm Nay – To Day

Sài Gòn Yêu Dấu

Thưở đầu bỡ ngỡ sau cuộc di cư, từ Sài Gòn tôi nhớ quay quắt về Hà Nội. Tháng ngày dần qua, Sài Gòn thân thiết trong tôi. Sau cuộc gió bụi 1975, bên bờ sông Mã quanh co nơi vùng núi đá vôi Thanh Hóa, tim tôi nồng cháy niềm hãnh diện “Sài Gòn Yêu Dấu của tôi.”

Xóm Cầu Mới

Hẻm 51 Cao Thắng

6 Năm Đầy Tớ

Quán Văn

Mấy Đoạn Có Vần